Miesiąc: Marzec 2019

pożar
Technologie

Płyty i inne materiały ognioodporne

Planując budowę, trzeba wziąć pod uwagę przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie BHP. Bardzo często projekt wymaga, aby do budowy zostały wykorzystane materiały ognioodporne, takie jak, na przykład, płyty ognioodporne, maty ogniotrwałe, beton ogniotrwały.