Kategoria: Technologie

pożar
Technologie

Płyty i inne materiały ognioodporne

Planując budowę, trzeba wziąć pod uwagę przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w skrócie BHP. Bardzo często projekt wymaga, aby do budowy zostały wykorzystane materiały ognioodporne, takie jak, na przykład, płyty ognioodporne, maty ogniotrwałe, beton ogniotrwały.

kotwy gruntowe
Technologie

Kotwy gruntowe – rodzaje i etapy kotwienia

Budownictwo ziemne od lat stosuje już kotwy gruntowe. Czym zatem są kotwy gruntowe? To ważne elementy konstrukcyjne, używane do kotwienia czyli przytwierdzania do jednolitego podłoża. Wykorzystuje się je do zabezpieczania ścian, do ich stabilizacji, zakotwiczenia, usztywnienia oraz podpierania.